Vodič za pacijente i druge korisnike bolničke zdravstvene zaštite možete preuzeti na ovom linku (PDF):

Vodič za pacijente

Sadržaj:
– UVOD
– VRIJEDNOST, MISIJA I VIZIJA BOLNICE
– SPISAK I LOKACIJA ORGANIZACIONIH JEDINICA BOLNICE
– PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PACIJENATA
– POBOLJŠANJE KVALITETA, SIGURNOSTI
– I AKREDITACIJA U ZDRAVSTVU
– OBRAZAC ŽALBE, POHVALE I SUGESTIJE
– VAŽNE INFORMACIJE ZA BOLNIČKE PACIJENTE
– KUĆNI RED
– RASPORED LOKALNIH TELEFONSKIH BROJEVA
– BILJEŠKE