prizemlje-nova1

 

 1. Hirurška ambulanta
 2. Informacije
 3. Kabinet za ultrazvuk
 4. Anesteziološka ambulanta / Kabinet za endoskopiju
 5. Urgentni blok
 6. Internistička ambulanta
 7. Neurološka ambulanta
 8. Odsjek za transfuziju / Biohemijsko-hematološki laboratorij
 9. Interno odjeljenje
 10. Pedijatrijska ambulanta / Odjeljenje pedijatrije
 11. Interno odjeljenje

strelica Ulaz

Ulaz A – Glavni ulaz, Hirurška ambulanta, Informacije, UZ kabinet, Anesteziološka ambulanta
Ulaz B – Interno odjeljenje, Neurološko odjeljenje, Neurološka ambulanta, Internistička amulanta, Urgentni blok
Ulaz C – Odsjek za transfuziju, Biohemijsko-hematološki laboratorij
Ulaz D – Ginekološko odjeljenje (I sprat), Porodilište (I sprat), Mikrobiološki laboratorij (podrum)
Ulaz E – Pedijatrijska ambulanta, Odjeljenje pedijatrije

P – Parking

 

1sprat12

 

12. Operacioni blok
13. Odjeljenje hirurgije
14. Porodilište
15. Odjeljenje ginekologije