Interno odjeljenje obavlja zdravstvene usluge iz domena internističke sekundarne zdravstvene zaštite te sljedeće procedure:
Rutinski ultrazvuk abdomena i urotrakta
Bazična ehokardiografija
Intenzivna terapija i njega
Svi oblici prehrane (parenteralna, enteralna)
Endoskopske rutinske procedure digestivnog trakta
Interventne endoskopske procedure
Interventni ultrazvuk sa drenažnim postupcima
Dijagnostika i liječenje dijabetesa
Dijagnostika endokrinoloških poremećaja i poremećaja metabolozma
Liječenje inflamatornih i degenerativnih oboljenja mišićno – koštanog sistema (reumatoidni artritis, psoriatski artritis, spondilartritisi, sistemski eritemski lupus i sistemska oboljenja vezivnog tkiva, teški oblici osteoporoze)
Liječenje svih oboljenja bubrega
Color Doppler bubrežnih atrija.

Na odjeljenju rade tri ljekara specijaliste interne medicine, jedan specijalizant interne medicine.

Šef odjeljenja: Dr. Nermin Slamink, specijalista interne medicine