U sklopu djelatnosti dijaliznog centra obavljaju se:

Standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza
„Online“ hemodijafiltracija
Intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza
Suha izolirana ultrafiltracija
Uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera

v.d. Šef dijaliznog centra: dr. Larisa Helić, specijalista interne medicine