U sklopu djelatnosti dijaliznog centra obavljaju se:

Standardna niskoprotočna i visokoprotočna hemodijaliza
„Online“ hemodijafiltracija
Intermitentna, spora dijaliza niske efikasnosti i kontinuirana dijaliza
Suha izolirana ultrafiltracija
Uvođenje privremenih i trajnih vaskularnih katetera

Šef dijaliznog centra: dr. Nermin Slamnik, specijalista interne medicine