Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” pruža zdravstvene usluge kroz specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa.

Pružanje specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite je organizovano u okviru prijemnih i specijalističkih ambulanti, kabineta, savjetovališta i dnevne Bolnice sa sadržajima predviđenim Zakonskim propisima za Opće bolnice.

Bolnička zdravstvena zaštita se pruža po zahtjevu primarne zdravstvene zaštite i odjeljenja Bolnice i obuhvata:
Prijem i liječenje bolesnika
Planiranje dijagnostičkih i terapijskih postupaka
Konsultativni rad
Konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
Zdravstveno prosvjećivanje
Informisanje i savjetovanje bolesnika
Planiranje i provođenje otpusta
Vođenje medicinske dokumentacije
Kontrolu kvaliteta i poboljšanje kvaliteta usluga
Stručno-metodološku pomoć drugim zdravstvenim ustanovama
Davanje stručnih mišljenja po zahtjevu sudova i drugih organa
Sprovođenje zdravstveno-edukativnih sadržaja.

Bolnica, saglasno Statutu, ima slijedeće organizacione jedinice prvog nivoa podjele poslova za specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštitu:

 1. Urgentni blok
 2. Interno odjeljenje
 3. Hirurško odjeljenje
 4. Odjeljenje za anesteziju, reanimaciju i intezivno liječenje,
 5. Odjeljenje pedijatrije
 6. Odjeljenje ginekologije, porodiljstva i neonatologije
 7. Odjeljenje neurologije
 8. Dijalizni centar
 9. Bolnička apoteka,
 10. Odsjek za transfuziju
 11. Mikrobiološki laboratorij
 12. Kabinet za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
 13. Biohemijsko-hematološki laboratorij