• Direktor: dr. Almir Sakić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
    Telefon: 035 702 032 lokal 122; Email: almir @ bolnica-gracanica.com

 

– Pomoćnik direktora za medicinska pitanja: dr. Hajrudin Osmić, specijalista opće hirurgije

– Glavna medicinska sestra: Habzija Kovačević
Telefon: , Email: habzija @ obgr.net

– Koordinator za kvalitet: dr. Bakir Helić, MA, specijalista opće hirurgije
Telefon: 035 702-032, lokal 105; Email: bakir @ obgr.net