• Direktor: dr. Jusuf Hodžić, specijalista interne medicine
    Telefon: 035 702 032 lokal 122

– Pomoćnik direktora za medicinska pitanja: dr. Armin Begović, specijalista opće hirurgije
Email: armin.hir.obgr@gmail.com

– Glavna medicinska sestra: Enesa Grbić