• v.d. Direktor: dr. Šemsudin Okanović, specijalista pedijatar
    Telefon: 035 702 032 lokal 122

 

– Pomoćnik direktora za medicinska pitanja: dr. Armin Begović, specijalista opće hirurgije
Email: armin.hir.obgr@gmail.com

– Glavna medicinska sestra: Enesa Grbić

– Koordinator za kvalitet: dr. Bakir Helić, MA, specijalista opće hirurgije
Telefon: 035 702-032, lokal 105; Email: bakir @ obgr.net