Udruženje dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona posjetilo je Opću bolnicu“Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica

19.02.2018.godine u Općoj bolnici „Dr.Mustafa Beganović“Gračanica održan je sastanak menadžmenta sa predstavnicima „Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona“.

Tema sastanka je bila uspostava bolje koordinacije između JZU Opća bolnica“Dr.Mustafa Beganović“Gračanica, Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH i korisnika usluga hemodijaliznog centra, u svrhu poboljšanja rada hemodijaliznog centra u sastavu Opće bolnice Gračanica.
Gorući problem svih hemodijaliznih centara u TK, pa tako i u gračaničkom hemodijaliznom centru su hemodijalzni aparati sa većim brojem odrađenih radnih sati. Ove godine planirana je nabavka dva hemodijalizna aparata za potrebe hemodijaliznog centra u Gračanici, istakao je direktor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica Dr. Almir Sakić. Također direktor je rekao da će nastojati u dalju nabavku aparata uključiti i osnivača JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“Gračanica odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Prilikom posjete predsjednica „Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona“ Erna Softić uručila je deset prehrambenih paketa korisnicima usluga hemodijaliznog centra Gračanica.

Pored uzajamne saradnje menadžment JZU Opća bolnica“Dr.Mustafa Beganović“Gračanica podržao je donorsku mrežu, pri čemu je direktor Dr.Almir Sakić prvi potpisao donorsku karticu.

0