U JZU OPĆOJ BOLNICI “DR.MUSTAFA BEGANOVIĆ“ GRAČANICA FORMIRANO ODJELJENJE UROLOGIJE

Shodno ukazanoj potrebi za proširenje djelatnosti u Općoj bolnici u Gračanici prema odredbi člana 58. a u vezi sa članom 56. i 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  ( „Službene novine feedracije biH, broj: 46/10 i 75/13), Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica „Dr. Mustafa Beganovć“ Gračanica, podnjela je zahtjev Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona za proširenje zdravstvene djelatnosti – odjeljenje urologije.

Nakon što je Komisija Ministarstva zdravstva TK-a za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova  u pogledu   prostora, kadra i opreme za proširenje zdravstvene djelatnosti u JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica izvršila uvid i zapisnički konstatovala da su ispunjeni svi uslovi za formiranje odjeljenja urologije, Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 20.04.2021.godine utvrdila Prijedlog Odluke o dopuni odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Opšta bolnica „Dr. Mustafa Beganovć“ Gračanica kojom se odobrava proširenje zdravstvene djelatnosti, odnosno formiranje odjeljenja urologije.

Prijedlog odluke je proslijeđen: Zakonodavno pravnoj komisiji, Komisiji za zdravstvo i Skupštini Tuzlanskog kantona povodom razmatranja prijedloga Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Općom bolnicom u Gračanici.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.04.2021.godine donijela Odluku o dopuni odluke  o preuzimanju osnivačkih prava nad Opštom bolnicom u Gračanici kojom se priznaje odjeljenje urologije.

0