Tring d.o.o. iz Gračanice uručio vrijednu donaciji mikrobiološkoj laboratoriji

U svrhu poboljšanja uslova rada  gračanička firma Tring d.o.o donirala je JZU Opća bolnica ” Dr. Mustafa Beganović” Gračanica vrijednu donaciju za potrebe mikrobiološkog laboratorija. Radi se o donaciji parnog vertikalnog autoklava koji će zamjeniti zastarjeli autoklov i olakšati rad mikrobiološkoj laboratoiji.

 

0