Svečano pušten u rad kabinet za radiološku dijagnostiku

Danas je svečano pušten u rad kabinet za radiološku dijagnostiku koji je opremljen sa novim CT i RTG aparatom. Svečanosti otvaranja kabineta za CT i RTG dijagnostiku prisustvovali su članovi Vlade TK,na čelu sa Premijerom Vlade TK Jakubom Suljkanovićem, kao i načelnik Općine Gračanica Nusret Helić.
Naš projekat RTG I CT kabineta prihvaćen je od stane službe za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku Kliničkog centra univerziteta Sarajevo. Rješnjem državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH u kojem se navodi da su osigurani svi potrebni uslovi za rad danas svečano otvaramo i stavljamo u službu kabinet za CT i RTG dijagnostiku.
Osim Radiološkog kabineta Opća bolnica Gračanica je u završnoj fazi inplementacije projekta utopljavanja i toplifikacije po projektu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK uz pomoć Vlade TK. Ovaj projekat je od velike važnosti za našu ustanovu a sve u cilju osiguranja boljih uslova za naše pacijente.

0