Stručno predavanje

20160929_121009

29.09.2016 u prostorijama multimedijalnog centra Opće bolica Gračanica dr. Almir Sakić održao je stručno predavanje na temu: “Dalteparin u prevenciji venske embolije”.

U ovom predavanju predstavljenje su mogućnosti korištenja delteparina u svakodnevnoj praksi.
Predavanje je bodovano u skladu sa kriterijima Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

0