Saopštenje za javnost

Postupajući po tužbi za određivanje sudske mjere osiguranja i prijedlogom za određivanje privremene mjere koju je Javna zdravstvena ustanova „Dr. Mustafa Beganović“Gračanica podnijela protiv Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH radi utvrđivanja nezakonitosti i zabrane organiziranja i provođenja štrajka koji je započeo u ponedjeljak 04.06.2018.godine, Općinski sud u Tuzli je dana 07.06.2018. godine donio Riješenje broj: 32 0 Rs 336184 18 Mo kojim je zabranio organiziranje i sprovođenje ovog štrajka.

Javna zdravstvena ustanova „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica obavještava korisnike usluga i cjelokupnu javnost da se prekida štrajk doktora u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica i da će od 08.06.2018. godine sve Službe i Odjeljenja raditi u punom kapacitetu bez bilo kakve obustave rada.

0