PRVA U FBiH: Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović” dodijeljena akreditacija za kvalitet

Općoj bolnici „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici dodijeljena je akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj općoj bolnici u FBiH koja je ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta. Akreditaciju je direktoru Opće bolnice u Gračanici dr. Almiru Sakiću dodijelio direktor Agencije za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ).
“Akreditacija za nas predstavlja osiguranje pružanja kvalitetne, efektivne i efikasne zdravstvene zaštite uz ispunjenje akreditacijskih bolničkih standarda, što će afirmirati našu zdravstvenu ustanovu u ustanovu od kantonalnog značaja za pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog nivoa. Naše naredne aktivnosti baziraće se prije svega na održivosti dostignutih standarda, te daljnjem
podizanju kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa misijom i vizijom naše zdravstvene ustanove”, kazao je prilikom dodjele akreditacije dr. Almir Sakić, direktor Opće bolnice „Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici.

Proces akreditacije provela je Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Direktor AKAZ-a doc.dr. Novo je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice na predanom radu na ispunjenju akreditacijskih standarda tokom ovog zahtjevnog procesa. “Ostvarili ste vrhunski rezultat i veliko dostignuće i to je nešto na čemu zaslužujete sve čestitke. Na dobrom ste putu, i putokaz drugima u kom pravcu treba ići”, kazao je doc.dr Novo dodajući da je akreditacija Opće bolnice u Gračanici, prve akreditirane opće bolnice u FBiH, jedan od brojnih pokazatelja brige za sigurnost i kvalitet u Tuzlanskom kantonu.
“Korak ste ispred kad je u pitanju dostizanje standarda sigurnosti i kvaliteta. Proteklog mjeseca prvim vanjskim ocjenama počeo je proces akreditacije Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, prvog kliničkog centra koji je sa svim klinikama ušao u taj proces i čije je Odjeljenje za ginekologiju već nositelj akreditacije “Bolnica-Prijatelj beba”. U TK je certificiran i akreditiran veliki broj zdravstvenih ustanova među kojima više od 100 timova porodične medicine u 10 domova zdravlja, certificiran je veliki broj apoteka, akreditirano pet centara za mentalno zdravlje, akreditiran JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac” i mnogi drugi” , kazao je doc.dr. Ahmed Novo.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona dr. Bahrudin Hadžiefendić također je čestitao rukovodstvu i osoblju Opće bolnice u Gračanici potcrtavajući kako dobijanjem akreditacije ova javna ustanova dokazuje da pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu na jednom zavidnom nivou.
“Prva ste akreditirana opća bolnica u FBiH, i vi Gračanlije ponovo pokazujete da ste spremni prvi napraviti bitne iskorake u zdravstvu. Kada je u pitanju zdravstveni sistem u TK, uz sve objektivne nedostatke i ukupnu situaciju u BiH, možemo reći da imamo najbolji zdravstveni sistem ne samo na području FBiH, već i BiH, i to iznova dokazujemo. Bićemo na raspolaganju rukovodstvu i osoblju Opće bolnice i drugih zdravstvenih ustanova za sve zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja usluga za korisnike i poboljšanja uslova rada i zadovoljstva uposlenika u zdravstvenom sistemu”, kazao je ministar zdravstva TK dr. Bahrudin Hadžiefendić.

Prisutnima na svečanoj ceremoniji dodjele akreditacije se obratio i premijer TK Jakub Suljkanović istaknuvši zadovoljstvo činjenicom da Opća bolnica u Gračanici prva takva akreditirana zdravstvena ustanova u FBiH sa više od 95  odsto ispunjenih akreditacijskih standarda. “Kvalitetna zdravstvena zaštita je pravo svakog pacijenta, odnosno korisnika zdravstvene zaštite. Za razliku od certifikacijer koja je obavezna, akreditacija se provodi na dobrovoljnoj osnovi, a rukovodstvo i osoblje Opće bolnice u Gračanici ovim činom su pokazali i dokazali da rade kvalitetno, i da su svoj rad spremni staviti na javnu ocjenu i ispuniti akreditacijske standarde kvaliteta”, kazao je premijer TK Jakub Suljkanović.

 

 

0