Protest pacijenata Centra za hemodijalizu u OB Gračanica

Neusvajanje Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, razlog je protesta bubrežnih bolesnika FBiH.
U znak podrške i protesta u hemodijaliznom centru JZU Opća bolnica“ Dr.Mustafa Beganović“Gračanica, 25.10.2017.godine u periodu od 10-12 sati pacijenti su na vlastiti zahtjev isključeni sa hemodijaliznih aparata.

 

 

 

 

 

0