Predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH posjetili su JZU Opća bolnicu „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica

19.02.2018. godine Javnu zdravstvenu ustanovu Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica posjetili su direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Dr. Vlatka Martinović i njen zamjenik gosp.Dževad Hamzić.
Tema razgovora sa direktorom bolnice dr.Almirom Sakićem bila je unapređenje rada hemodijaliznog centra Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr.Mustafa Beganović” Gračanica, kao i poboljšanje saradnje sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

0