Potvrđena reakreditacija Odjeljenja ginekologije i akušerstva JZU Opće bolnice “Dr.Mustafa Beganović” Gračanica

Nakon što su vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) dr. Adnan Bajraktarević i diplomirana medicinska sestra Sanja Marušić obavili  vanjsku ocjenu Odjeljenja ginekologije i porodiljstva Opće Bolnice Dr. Mustafa Beganović“Gračanica u svrhu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba”, Komisija za akreditaciju je razmotrila izvještaj i proslijedila Upravnom odboru Agencije.

Na sjednici održanoj 31.08.2018. godine, privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je donio odluku o izdavanju akreditacije i certifikacije za odjeljenje ginekologije i porodiljstva u Općoj bolnici “Dr.Mustafa Beganović”Gračanica sa procentom ispunjenosti akreditacijskih standarda za “bolnica – prijatelj beba” u iznosu od 93,90% .

Akreditacija je dodjeljena bezuslovno na period od 4 (četiri) godine.

Rješenje AKAZ-a RJESENJE PORODILISTE

0