Obavljena vanjska ocjena u svrhu reakreditacije odjeljenja ginekologije, porodiljstva i neonatologije

Vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) dr. Adnan Bajraktarević i diplomirana medicinska sestra Sanja Marušić obavili su vanjsku ocjenu odjeljenja ginekologije,porodiljstva i neonatologije Opće Bolnice Dr. Mustafa Beganović“Gračanica u svrhu reakreditacije “Bolnica-Prijatelj beba”.

Vanjska ocjena je prošla u ugodnoj i kolegijalnoj atmosferi, a ocjenjivači AKAZ-a imali su priliku pregledati dokumentaciju, prostorije i uvjete u kojima borave bebe i porodilje.Nakon završetka vanjske ocjene izvješća vanjskih ocjenjivača će pregledati i ocijeniti Povjerenstvo za akreditaciju i na osnovu pokazanih rezultata će dati preporuku Upravnom vijeću AKAZ-a koje donosi odluku u vezi sa akreditacijom.

 

0