Obavještenje o nabavci goriva

Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” objavljuje obavještenje o nabavci goriva.
Tenderska dokumentacija za nabavku goriva je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ („Sl.glasnik BiH“, broj : 53/15). Korisnici sistema „e-nabavke“ preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu „e-nabavke“. Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključno sa 09.01.2017. godine“.

OBAVJESTENJE_O_NABAVCI-GORIVO

0