Obavještenje

Obavještavamo Vas da se u našoj ustanovi obavlja testiranje na SARS -CoV -2
IgG / IgM, testovima koji se temelje na imunoflouorescentnoj i imunohromatografskoj
metodi. Ovo testiranje se koristi za detekciju) SARS -CoV -2 – IgG i IgM antitijela u
uzorku krvi.
Šta dobijamo ovim testom?
U uzorkovanoj krvi vrlo brzo za nekih desetak minuta dobijemo rezultate koji pokazuju
prisustvo ili odsustvo IgG i/ili IgM antitijela.
Test je namijenjen za otkrivanje i bolesnih i izliječenih osoba, sa posebnim naglaskom na
asimptomatskim slučajevima (osobe koje su zarazne a nemaju simptome bolesti).
– Ukoliko su u krvi prisutna (pozitivna) samo IgG antitijela osoba je bila inficirana,
razvila je imunitet, nije zarazna, ne treba terapiju.
– Ukoliko su u krvi pozitivna IgM antitijela osoba trenutno ima infekciju (bez obzira na
prisustvo ili odsustvo simptoma), razvija imunitet, ali je zarazna
– Ukoliko su pozitivna i IgG i IgM antitijela osoba još uvijek ima prisutnu infekciju i
postepeno razvija imunitet.
– Ukoliko su negativna oba antitijela IgG i IgM osoba nema znakova imuniteta na
COVID-19, ali se ne isključuje da infekcija postoji u ranoj fazi. Ako postoji sumnja na
kontakt ili su prisutni simptomi ponoviti test za 3-7dana.
Rezultate bi trebalo tumačiti u skladu sa kliničkom slikom i epidemiološkim statusom
pacijenta. Ovaj test se bazira na principu brze imunofluorescentne metode detektovanja
Covid-19 specifičnih IgM i IgG antitijela u uzorcima ljudskog seruma i plazme. Test se
ne bi trebao koristiti kao jedini osnov za liječenje.
Za sve dodatne informacije nazvati na broj tel.: 061/790-633

0