Nabavka dijaliznih aparata

Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” je tokom ovog mjeseca za potrebe Dijaliznog centra nabavila dodatna tri dijalizna aparata.

Nadamo se i da će naši pacijenti biti zadovoljni novim uređajima koji će sigurno povećati kvalitetu usluga Dijaliznog centra.

dij1

dij2

0