Menadžment Opće bolnice “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica posjetio je Prihvatni centar “Duje”

Menadžment Opće bolnice dr. Mustafa Beganović iz Gračanice 09.12.2019. godine posjetio je Prihvatni centar Duje.
U radnoj posjeti  razgovaralo se o aktuelnim problemima, razmjenjujući iskustva sa kojima se susreću ove dvije ustanove tokom redovnog obavljanja poslova, kao i poboljšanju dosadašnje dobre saradnje.  Ujedno bila je ovo prilika da menadžment Opće bolnice “Dr.Mustafa Beganović” posjeti smještajne kapacitete i korisnike koji su smješteni u centru.

0