JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica prva je akreditovana opća bolnica u Bosni i Hercegovini

Nakon razmatranja izvještaja vanjskih ocjenjivača kao i zaključaka Komisije za certifikaciju i akreditaciju, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu
donio je 12.01.2018 g. odluku o bezuslovnoj akreditaciji JZU Opće blonice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica na period od tri godine.
JZU Opća bolnica“Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica prva je akreditovana opća bolnica u Bosni i Hercegovini, a ispunjenost akreditacijskih standarda je 95,41%.
Korist od uspostavljanja sistema kvaliteta imaju prije svega pacijenti, ali i zdravstveni profesionalci bolnice koji rade u jednom uređenom sistemu sa zadovoljnim pacijentima.

 

0