Informacija o donacijama za OB Gračanica u 2016 i 2017 godini

JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica ulaže mnogo napora da u budućnosti postane jedna savremena zdravstvena ustanova, sa visokom kvalitetom usluga koje će pružiti pacijentima gravitrajućeg nam područja. Stalnim usavršavanjem kadrova i opreme, uvođenjem savremenih tehnika i napredne dijagnostike nastojimo omogućiti razvoj i usavršavanje JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica.

Kako bi osigurali što efikasniji, kvalitetniji, brži i kontinuiran rad potrebno je ulaganje u medicinsku opremu i opremanje odjeljenja i službi u JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica.

Naše potrebe za medicinskom opremom nadmašuju naše finansijske mogućnosti, zato smo prinuđeni da tražimo donacije kako bi našim pacijentima osigurali što kvalitetniju zdravstvenu njegu. Obzirom na dezinformacije koje su se posljednjih dana pojavile na društvenim mrežama da je Opća bolnica Gračanica odbila donacije anesteziološke opreme smatramo da smo dužni na ovaj način izvjestiti javnost o traženim i dobivenim donacijama u periodu od 2016 – 2017 godine.

U ovom periodu, za donacije obraćali smo se Ministarstvu finansija TK, Savezu BH udruženja u Švedskoj, Turskoj ambasadi u BiH, Humatemu iz Francuske, Japanskoj ambasadi u BiH i drugim organizacijama.

JZU Općoj bolnici u Gračanici četiri hemodijalizna aparata su donirana od humanitarne organizacije „Pomozi ba“ koji su pušteni u rad 19.03.2015.godine te smo u periodu od 01.01.2016.godine do 30.09.2017.godine ostvarili sljedeće donacije:

Donacije u 2016 godini

DATUM NAZIV KOM IZNOS DONATORI
18.01.2016. Stapler

Punjenje za stapler

Endo-Lup O Vicryl

1

5

2

1000,00

1000,00

160,00

 

Dr.Armin Begović

27.01.2016. Kateter br 12 400 200,00 Ena
07.04.2016. Inzulini 35 347,25 Sanofi Aventis Groupe
15.03.2016. Hrana za bebe 129,20 “Nutristars”-Brčko
17.03.2016. Latrigil tbl(25:50 i 100 mg)

Sidata film tbl 100 mg

8.100

 

2.520

5.431,49

 

1.577,39

 

“Velfarm” Gračanica

24.03.2016. Fiber Optičko svjetlosno kablo 4,8 mm 300,00 Dr.Bakir Helić; Dr.Armin Begović; Dr.Hajrudin Osmić; Dr.Arnus Eiyad
10.06.2016. Aparat za hemoglobin mali 1 772,55 Inel-BH Maglaj
14.11.2016. Konveril  10 mg tbl 300 38,70 “Berlin-Cheime Menarini”
30.11.2016. Cerebril otopina 10 234,00 “Apomedical”
01.12.2016. Jorgani

Posteljine

15

20

300,00

600,00

Fehrić  Remzija
UKUPNO : 12.090,58

 

 

Donacije u 2017 godini.

DATUM NAZIV KOM IZNOS DONATORI
07.03.2017. Neseseri za porodilišta 40 160,00 Violeta doo Grude
17.03.2017. Novčana donacija 600,00 Globex Zenica
11.04.2017 Neseseri za porodilišta 20   81,20 Violeta doo Grude
13.04.2017 Neseseri za porodilišta 25 100,00 Pampers
10.05.2017 Bekutan paketići za majke 30 120,00 Alkaloid
25.05.2017 Neseseri za porodilišta 30 120,00 Pampers
29.05.2017 Vrata za prostoriju za vjerske obrede 1 200,00 Kovačević Habzija
05.06.2017. Neseseri za porodilišta 20 79,80 Violeta doo Grude
07.06.2017. Stolice I pelene za bebe 2 900,00 Communis
12.06.2017. Itison 1  45,00 Kovačević Habzija
04.07.2017. Neseseri za porodilišta 20   79,80 Violeta doo Grude
05.07.2017. Bekutan paketići za majke 30 150,00 Alkaloid
17.07.2017. Neseseri za porodilišta 30 120,00 Pampers
24.07.2017. Dječije dekice i kompleti za bebe 8  176,00 Džebo Refik i Advija
28.07.2017 – Sto

– Sto

– Komoda za TV

– Jastuci

– Radni sto za sestre

1

1

1

2

1

109,00

110,00

300,00

40,00

100,00

Sagra doo

Sagra doo

Trgovir doo

Vetex doo

Ingrat doo

07.08.2017 Neseseri za porodilišta 40 151,60 Violeta doo Grude
15.08.2017 Neseseri za porodilišta 30 120,00 Pampers
17.08.2017 Plahte za bebe 24 132,00 Kanetex doo
21.08.2017 Novčana donacija

(namještaj za pedijatriju)

300,00 Trgovir doo
22.08.2017 Spavaćice za majke rodilje 25 300,00 Kanetex doo
22.08.2017 – plahte

– jastuci

– kancelarijski stol

(Hamodijaliza)

30

15

1

360,00

450,00

170,00

Hasan Smajić – Škahovica
29.08.2017 Dozatori 5 245,70 Tuzlafarm doo
12.09.2017 Neseseri za porodilišta 40 151,60 Violeta doo Grude
14.09.2017 Neseseri za porodilišta 70 280,00 Pampers
18.09.2017 Djecija hrana 136,05 El pharma Sarajevo
20.02.2017 Toujeo solostar 300j/ml 15 142,50 Tuzlafarm doo
17.03.2017 Inzulini 20 186,50 Jusuf Dr. Hodžić
20.03.2017 Reagensi za transfuziju 4 (pak) 1.479,33 Diamedic doo
01.06.2017 Inzulini 25 236,50 Jusuf Dr. Hodžić
UKUPNO : 8.432,58

U skladu sa principima kodeksa za štampu i online medije u cilju fer i tačnog izvještavanja pozivamo zainteresovane da se obrate našoj Ustanovi za sve detalje ili druge informacije u vezi donacija Općoj bolnici Gračanica.

0