Imenovan direktor JZU Opće bolnice “Dr.Mustafa Beganović” Gračanica

Nakon završene konkursne procedura na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje direktora JZU Opće bolnice „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica, uz prethodnu saglasnost ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Upravni odbor je na svojoj osmoj sjednici imenovao Dr. Jusufa Hodžića za direktora JZU Opće bolnice „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica na mandat od četiri godine.

Dr. Jusuf Hodžić specijalista interne medicine poznat je kolegama po profesionalnom pristupu poslu i dobroj međuljudskoj saradnji. Menadžment na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora i novoizabranim direktorom aktivno radi na poboljšanju i pozitivnom poslovanju JZU Opće bolnice „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica.

0