Hirurzi iz OB Gračanica na I kongresu AESBH

Hirurzi Opće bolnice Gračanica, dr. Bakir Helić i dr. Hajrudin Osmić predstavili su na I Kongresu AESBH (Udruženja endoskopskih hirurga BiH) koji je održan  06-08.09.2019 g. u Sarajevu rad “Risk factors or conversion of laparoscopic cholecystectomy in  a small community hospital. Is there a difference to a university hospital?”.

Značajno je naglasiti da navedeno istraživanje nije pokazalo statistički značajnu razliku u broju konverzija laparoskopske u otvorenu holecistektomiju u našoj ustanovi u odnosu na univerzitetsku bolnicu u SAD sa kojim su podaci poređeni.

0