Donacija hemodijaliznog aparata

Posredstvom Vakufske direkcije Islamske zajednice BiH humanitarna
organizacija En-Nedžat iz Kuvajta Općoj bolnici u Gračanici donirala je jedan hemodijalizni aparat koji je predao dr.Muhamed Ismail el-Ensari.
Direktor el-Ensari sa svojim saradnicima boravi u posjeti Vakufskoj direkciji
Islamske zajednice čiji je direktor Senaid ef. Zajimović.
Radi se o donaciji hemodijaliznog aparata koji će odmah biti stavljen u funkciju, a koji će biti od pomoći našim hemodijaliznim pacijentima.

0