Cjenovnik testiranja na Covid 19

Obavještavamo Vas da Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica također vrši usluge antigenskog testiranja u humanom nazofaringealnom brisu i serološkog testiranja na COVID 19.

Cijena antigenskog testa iznosi 32,00 KM, a cijena serološkog testiranja iznosi 36,00 KM.

0