Akreditacija Ginekološkog odjela Opće bolnice Gračanica

Ginekološki odjel Opće bonice “dr. Mustafa Beganović” je u cilju boljeg pružanja usluga i zadovoljstva naših pacijenata uspješno završio proces akreditacije te je 19.11.2014 g. odlukom Upravnog odbora i direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu dobio akreditaciju “Bolnica – prijatelj beba”.akreditacija U narednom periodu, istovremeno sa drugim naporima za poboljšanje kvalitete usluga trudićemo se da i za ostale odjele uspješno završimo proces akreditacije.

0