Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović”
M. Ahmedbegovića 50
75320 Gračanica

Centrala
Tel. +387 35 702032
703624

Fax. +387 35 702745

E-Mail: bolnica.beganovic@bih.net.ba

Brojevi telefona za pojedine službe su navedeni na stranicama sa informacijama o službama.