Cijenjeni pacijenti Vaše žalbe, pohvale i prijedloge osoblje naše ustanove uvijek je spremno saslušati i poduzeti sve potrebne mjere kako bi Vaš boravak u našoj bolnici protekao što ugodnije.

Prilikom dolaska na liječenje u bolnicu svaki pacijent treba ponijeti sa sobom: sredstva za ličnu higijenu (sapun, četkicu i pastu za zube, peškir, toalet papir), papuče, pidžamu, rublje i ogrtač, sve lijekove koje trenutno koristite.

Napominjemo da iako mobilni telefoni olakšavaju Vašu komunikaciju sa Vašim bližnjim, potrebno je da budete obzirni prema drugim bolesnicima u sobi gdje ležite. Molimo Vas da Vaše mobilne telefone držite na vibracijskoj dojavi poziva kada ste na odjeljenju.

Poštovane pacijentice kod Vašeg prijema u porodilište potrebno je imati: trudničku knižicu sa nalazom krvne grupe i RhD-faktora, druge nalaze i dokumentaciju o praćenju trudnoće pribor za ličnu higijenu, higijenske uloške, lijekove koje trenutno uzimate.

Poštovani pacijenti na svakom odjelu na koji ste upućeni dočekat će Vas medicinska sestra koja će Vam pružiti sve željene informacije, vezane za Vaš boravak na odjelu na kojem se liječite.

O Vama se za vrijeme boravka u našoj ustanovi brinu ljekari specijalisti, koji će odrediti način i postupak Vašeg liječenja. U slučaju da Vaša bolest zahtjeva viši nivo zdravstvene usluge konzilijski tim će dati preporuku za daljnji tok liječenja u drugim kliničkim centrima.