Poštovani,

Redovno radno vrijeme JZU Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica radnim danima je od 07:00 – 15:00 sati. Za hitna stanja organizirane su dežurne službe koje rade 24 sata.

Po dolasku u bolnicu javljate se i predajete Vašu medicinsku dokumentaciju u ambulanti u koju ste upućeni. Ako Vaše stanje ne zahtjeva hitan prijem, prijem u bolnicu biće Vam zakazan za određeni dan. Za pojedine preglede i dijagnostičke pretrage, takođe će Vam biti zakazani termini, ako Vaše zdravstveno stanje ne iziskuje drukčije. Ukoliko ste upućeni kao hitan slučaj potrebno je da se javite u Urgentni blok OB Gračanica.

Radno vrijeme specijalističkih ambulanti:

 • Hirurška ambulanta – 09-12h svakim radnim danom, tel. 035 702-032 lokal 120, email: hirurgija @ bolnica-gracanica .com, pacijenti se ne naručuju za pregled
 • Internistička ambulanta –
 • Neurološka ambulanta 08-14h svakim radnim danom
 • Ultrazvučni kabinet – informacije na telefon 035 702-032
 • Odsjek za transfuziju – 08-14h svakim radnim danom
 • Pedijatrijska ambulanta – 035 703 624 lokal 113
 • Anesteziološka ambulanta – 12-14h svakim radnim danom
 • Ginekološka ambulanta – 08-14h svakim radnim danom
 • Mikrobiološki laboratorij – 07-13h svakim radnim danom

Potrebna dokumentacija za obavljanje zdravstvenih usluga u našoj ustanovi:

 • uputnica ljekara primarne zdravstvene zaštite (ne starija od 30 dana)
 • ovjerena zdravstvena knjižica
 • zdravstvena dokumentacija o prethodnom liječenju (otpusnica, RTG snimci, ostali nalazi i sl.)

Uputstva za osiguranike sa drugih kantona, entiteta i distrikta:
u slučaju hitnog prijema osiguranika iz drugih kantona, entiteta i distrikta na bolničko liječenje postoji propisana procedura po kojoj se obavještava nadležni ZZO koji dostavlja Odluku o saglasnosti za liječenje službi za ekonomsko-finansijske poslove naše ustanove.

Za sve operativne zahvate i drugu invazivnu proceduru potreban je Vaš pisani pristanak.
Obrazac pristanka Vam daje medicinar i molimo Vas da ga pažljivo pročitate i za sve nejasnoće se obratite odgovornom ljekaru. Obrazac pristanka sadrži sve korisne efekte procedure koja će se provoditi kao i potencijalne rizike.
Vaše pravo u toku liječenja je i da odbijete predloženu proceduru ili drugi tretman, a od Vas će biti traženo da potpišete odgovarajuću izjavu što može dovesti do otpusta iz bolnice.

Otpusti po završenom liječenju
O završenom liječenju u našoj ustanovi blagovremeno ćete biti obaviješteni, kako bi mogli obavijestiti svoju pratnju o istom. Otpusti se obavljaju u prijepodnevnim satima kako bi mogli podmiriti eventualne troškove (participacija, troškovi liječenja neosiguranih lica i sl.).  Upute o daljnjem liječenju ili tretmanu nalaze se u Vašem otpusnom pismu. Otpusna pisma se izdaju do 15 sati radnim danima, tokom vikenda moguće po dogovoru. Sve potrebne informacije ćete dobiti od osoblja odjela na kojem ste se liječili.