Obavještenje o nabavci kancelarijskog potrošnog materijala i usluga štampanja

Tenderska dokumentacija za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i usluga štampanja je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ („Sl.glasnik BiH“, broj : 53/15).

Korisnici sistema „e-nabavke“ preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu „e-nabavke“.

Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključno sa 15.02.2017. godine.

Obavještenje o nabavci možete preuzeui na sljedećem linku:
OBAVJESTENJE O NABAVCI KANCELARIJSKOG POTROSNOG MATERIJALA I ...

Continue Reading →
0

Obavještenje o nabavci goriva

Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” objavljuje obavještenje o nabavci goriva.
Tenderska dokumentacija za nabavku goriva je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ („Sl.glasnik BiH“, broj : 53/15). Korisnici sistema „e-nabavke“ preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu „e-nabavke“. Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključno sa 09.01.2017. godine“.

OBAVJESTENJE_O_NABAVCI-GORIVO

Continue Reading →
0

Obavještenje o nabavci

Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” objavljuje obavještenje o nabavci lijekova i potrošnog materijala br. 760-1-1-33-3-15/16

Obavještenje možete preuzeti na sljedećem linku:

Obavjestenje: nabavka_lijekova_i_medicinskog_potrosnog_materijala-oktobar_2016

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Upustvom o dopunama uputstva o uslovima i
načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “e-
nabavke”. Korisnici sistema “e-nabavke” preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu “e-nabavke”.

Continue Reading →
0

Ispravka tenderske dokumentacije za tender broj: 01-456-4/16 od 13.04.2016

Izvršena je promjena tenderske dokumentacije za tender za nabavku lijekova i potrošnog materijala broj: 01-456-4/16, objavljen dana 13.04.2016.
Promjene se odnose na LOT 6 te je u tenderu dodan LOT 18- Potrošni materijal za transfuziju.

Dokumenti vezani za izmjene tendera:

ISPRAVKA-TENDERSKE -DOKUMENTACIJE-ZA-NABAVKU-LIJEKOVA-I-POTROSNOG-MATERIJALA-ZA-POTREBE-BOLNICE-od 13.04.2016

Obavjestenje_o_nabavci_II-Lijekovi_i_potrosni_materijal

Ispravka_obavjestenja_o_nabavci-Lijekovi_i_potrosni_materijal

LOT-6- POTROSNI-MATERIJAL-ZA-TRANSFUZIJU-SERUMI

LOT-18-POTROSNI-MATERIJAL-ZA-TRANSFUZIJU

Continue Reading →
0
Page 4 of 5 12345