INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

21.03.2017 godine

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Javna ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci roba : kartice za transfuziju za aparat Diamed ID Micro Typing System – Bosnamedic d.o.o. Sarajevo. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Pravne ...

Continue Reading →
0

Obavještenje o nabavci kancelarijskog potrošnog materijala i usluga štampanja

Tenderska dokumentacija za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i usluga štampanja je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ („Sl.glasnik BiH“, broj : 53/15).

Korisnici sistema „e-nabavke“ preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu „e-nabavke“.

Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključno sa 15.02.2017. godine.

Obavještenje o nabavci možete preuzeui na sljedećem linku:
OBAVJESTENJE O NABAVCI KANCELARIJSKOG POTROSNOG MATERIJALA I ...

Continue Reading →
0

Obavještenje o nabavci goriva

Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” objavljuje obavještenje o nabavci goriva.
Tenderska dokumentacija za nabavku goriva je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ („Sl.glasnik BiH“, broj : 53/15). Korisnici sistema „e-nabavke“ preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu „e-nabavke“. Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključno sa 09.01.2017. godine“.

OBAVJESTENJE_O_NABAVCI-GORIVO

Continue Reading →
0
Page 4 of 5 12345