Oglas za prijem zaposlenika

Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović” Gračanica, sa sjedištem u Gračanici u ulici Mehmeda Ahmedbegovića br. 50 (u daljem tekstu : JZU Opća bolnica Gračanica) vrši prijem tri radnika – zdravstvena radnika VSS – specijaliste zdravstvenog usmjerenja radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto :

  1. Doktor medicine specijalista interne medicine………………………….1 izvršilac

  2. Doktor medicine specijalista pedijatrije …………………………………..1 izvršilac

  3. Doktor medicine specijalista opšte hirurgije …………………………….1 izvršilac

 

Cijeli ...

Continue Reading →
0

Informacija o pregovaračkom postupku

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
28.09.2017 godine

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Javna ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci roba : reagenasa i ostalog potrošnog materijala za imunohemijski analizator Architect i1000 – Diamedic d.o.o. Sarajevo.

Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu ...

Continue Reading →
0

Obavještenje

U skladu sa zakonskim odredbama objavljujemo obavještenja o provedenom postupku nabavke, obavještenja o transparentnosti i obrazac realizacije ugovora za juni 2017 g.

Izvjestaj o provedenom postupku nabavke namirnica za ishranu bolesnika i sredstava za održavanje higijene

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti Thermo fisher

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti Tosoh Aia 360

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA JUNI 2017

Continue Reading →
0

Informacija o nabavci reagenasa i ostalog potrošnog materijala za aparate : Tosoh Aia i Thermo Fisher

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
29.06.2017. godine

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Javna ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci roba – reagenasa i ostalog potrošnog materijala za aparate : Tosoh Aia i Thermo Fisher sa ponuđačem Remedia d.o.o. Tuzla. Tenderska dokumentacija se ...

Continue Reading →
0
Page 3 of 5 12345