INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Javna ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci roba : reagenasa za određivanje krvnih grupa (kartice za transfuziju) za aparat Diamed ID Micro Typing System – Medimax d.o.o. Banja Luka. Tenderska dokumentacija za sve zainteresirane ponuđače se nalazi u Pravnoj službi ...

Continue Reading →
0
Page 2 of 5 12345